Uitbreidingsplan Schipluiden

Kenmerkend voor Schipluiden is de unieke plaats en haar omgeving en de positie ten opzichte van verschillende 'werelden'.

Het slagenlandschap met de Hollandse luchten is een prachtige omgeving dat door echoot in het DNA van Schipluiden.

De te bebouwen locatie vraagt om zeer specifieke contextuele bebouwing die de mensen het gevoel geeft ècht in een dorp te wonen dicht bij de natuur.

De site bevindt zich aan de rand van het dorp ingeklemd tussen verschillende soorten bebouwing inclusief hinderzone van de industriÎle zone.

Ruimtelijk concept is om de kwaliteiten van het boerenerf die in de omgeving veelvuldig voorkomt te transponeren naar het terrein van het voormalige gemeentehuis.

De kwaliteiten van het boerenerf zijn de losjes maar met een zekere hiärarchie gepositioneerde gebouwen, variërend in schaal van woonhuis, schuurtje tot grote schuur.

Op het huidige onbebouwde deel van het plan Keenenburg V wordt deze leegheid versterkt door hier de kwaliteiten van het slagenlandschap op te projecteren.