Herbestemming kantoor Roosendaal

Een studie naar mogelijke herbestemming van een kantoorpand uit 1985.
Door de ruime betonnen draagstructuur is het mogelijk dit pand een nieuwe invulling te geven.
Functies die het aangrenzende plein kunnen verlevendigen passen goed in de bestaande structuur.
Op de verdiepingen zijn met enige aanpassingen voor buitenruimtes en ontsluiting verschillende woonruimtes mogelijk.